Scholen

Creativiteit speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van kinderen. Ook op scholen. Door creativiteit worden kinderen fantasierijk, spreek je hun verbeelding aan, ze worden en blijven flexibel in hun denken en kunnen kinderen makkelijker bij hun gevoel komen. Kinderen leren zich uitdrukken en uiten.

Creativiteit kan ook helpen bij leerproblemen of bij problemen bij de ontwikkeling. Mijn rol op scholen kan verschillend van aard zijn:

 

 • Advies, onderzoek of toetsend
 • Individuele begeleiding of leerondersteuning
 • Groepstrainingen
 • Holistische tekenlessen of lessen op maat


Leerondersteuning

Alle kinderen zijn verschillend, net als hun ontwikkeling. Op scholen zie je steeds meer diversiteit in ontwikkeling en niveau. Veel scholen doen hun best om elk kind op zijn niveau aan te spreken, ook wel passend onderwijs. Soms is dat niet voldoende en heeft een kind extra begeleiding nodig. Tekentherapie is een manier om te werken aan je ontwikkeling of aan een specifiek leerprobleem. Dat kan door middel van individuele begeleiding en met groepstraining. Daarnaast wordt ik als kindertherapeut gevraagd aan te schuiven in het gesprek tussen ouders en school, om mee te denken en te adviseren, een onderzoek te doen naar de hulpvraag van het kind of te toetsen.

Wanneer?

 • Dyslexie, beelddenken of leerproblemen
 • Faalangst en onzekerheid
 • Ontwikkelingsachterstand
 • Onderpresteren en hoogbegaafdheid
 • Gedragsproblemen zoals hyperactiviteit
 • Problemen bij de sociale ontwikkeling zoals contact maken, pesten of gepest worden
 • Begeleiding van asielzoekerskinderen
 • Problemen in de thuissituatie die het leren in de weg staan
 • Of wanneer extra aandacht om welke reden dan ook wenselijk is
passend onderwijs
Leerondersteuning

Kinderen kunnen door hun leerkracht of door de intern begeleider van de school worden doorverwezen. Maar ook wanneer je je als ouders zorgen maakt, is je kind van harte welkom voor een extra zetje in de rug.

 

Individuele begeleiding

Individuele begeleiding van kinderen op school is wenselijk wanneer de vraag van het kind zo uitgebreid of specifiek is dat de leerkracht dat in groepsverband niet kan bieden. De begeleiding heeft altijd een raakvlak met het functioneren van het kind op school. Het heeft een coachend karakter en de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van het kind wordt aangesproken. Meestal zijn 6 afspraken voldoende om het kind weer zelf aan de slag te laten gaan. Tussentijdse evaluatie of gesprekken met ouders en school kunnen onderdeel uitmaken van het traject.

 

Groepstraining

In kleine groepjes werk ik met kinderen aan een gezamenlijk thema, bijvoorbeeld bij:

 • hoogbegaafdheid
 • gevoelige kinderen
 • concentratie en focus bij hyperactiviteit, adhd, vormen van autisme
 • allochtone kinderen
 • specifieke leerondersteuning zoals dyslexie


Tekenlessen

Tekenlessen
Tekenlessen

Als holistisch tekendocent geef ik tekenlessen op scholen. Dit kan klassikaal, in kleinere groepjes of individueel. De kinderen werken met hun hart (het voelen), hun hoofd (het denken) en hun handen (het doen) aan een creatieve opdracht. Hierdoor worden de kinderen zich aan de hand van een thema bewust van hun eigen gevoelens. Ze ervaren hoe het met ze gaat en hoe ze daarmee verder kunnen.

 

Een holistische tekenles bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Lichaamsoefeningen passend bij het onderwerp
 • Creatieve opdracht
 • Korte schriftelijke opdracht (bijvoorbeeld een titel geven aan het werkstuk, of het schrijven van een bijpassend elfje)
 • Nabespreking en evaluatie

 

Klassikale lessen

In de kunstzinnige klassikale les werken de kinderen aan een thema passend bij hun leeftijd. Voorbeelden van klassikale lessen zijn kolam tekenen, perspectief tekenen of tekenen in de stijl van een bekende kunstenaar zoals Mondriaan. De Uylenspiegel verzorgt de complete les in de klas.

 

Lessen op maat

Ik ontwerp lessen op maat. Specifieke thema's hiervoor zijn bijvoorbeeld pesten in de klas of de Kinderboekenweek. De lessen worden compleet geleverd inclusief uitleg en instructie voor de leerkracht. Materialen zijn niet inbegrepen.


Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie en kosten. Ik denk graag met je mee. 


Foto galerij